Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 303.     Från sida 553 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

På vägen till Jerusalem färdades Jesus genom Jeriko och ”vandrade genom staden.” Omkring en och en halv kilometer från Jordan, på västra sidan av dalen, som här utbredde sig i en slätt, låg staden omgiven av tropisk växtlighet och yppig skönhet. Med sina palmträd och sina rika trädgårdar, bevattnade av källsprång, glänste den som en ädelsten i infattningen av de kalkberg och ödsliga raviner, som låg mellan Jerusalem och staden på slätten.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.