Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 303.     Från sida 553 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

Många karavaner passerade Jeriko på sin resa till högtiden. Deras ankomst var alltid en festlig tilldragelse, men nu hade ett djupare intresse gripit folket. Det var känt, att den galiléiske läraren, som nyligen väckt upp Lasarus till livet, var med i skaran. Och även om viskande rykten var i omlopp om prästernas stämplingar eller intriger, var människorna ivriga, att ge Honom sin hyllning.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.