Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 303.     Från sida 553 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

Jeriko var sedan gamla tider avskilt för prästerna, och vid denna tid hade ett stort antal präster sina boplatser där. Men staden hade dessutom en befolkning av starkt olikartad karaktär. Den var ett stort trafikcentrum, och romerska officerare och soldater jämte många främlingar från olika håll uppehöll sig här, varför många publikaner slagit ned sina bopålar i staden på grund av tulltjänsten.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.