Tidsåldrarnas Längtan kapitel 43. 303.     Från sida 554 i den engelska utgåva.tillbaka

Sackeus

Redan hade han beträtt sinnesändringens väg, då nyheten om att Jesus anlänt till Jeriko spreds i staden. Sackeus hade börjat att erfara, hur bittra syndens frukter är och hur tung vandringen är för den, som söker att vända om från sin onda väg. Det är hårt, att möta missförstånd, misstankar och misstroende, när man söker att gottgöra de felsteg man begått. Publikanernas förman längtade efter, att få se Dens ansikte, vars ord hade väckt hoppet till liv i hans hjärta.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.