Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 505.     Från sida 805 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

Då Jesus mötte Sina lärjungar, påminde Han dem om de ord Han hade talat till dem före Sin död, att allt måste fullbordas, som var skrivet om Honom i Mose lag och i profetiorna samt i psalmerna angående Honom. ”Sedan öppnade han deras sinnen, så att de förstod Skrifterna. Och han sade till dem: ’Det står skrivet att Messias skall lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse skall predikas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.