Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 505.     Från sida 805 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

Lärjungarna började, att förstå arten och omfattningen av detta verk. De skulle förkunna för världen de underbara sanningar, som Kristus hade anförtrott dem. Händelserna i Hans liv, Hans död och uppståndelse, profetiorna, som pekade på dessa händelser, Guds lags helighet, frälsningsplanens hemligheter, Jesu makt, att ta bort synder – om alla dessa ting skulle de vittna, och de skulle göra dem kända för världen. De skulle förkunna evangelium om frid och frälsning genom Kristi makt.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.