Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 506.     Från sida 805 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

”Sedan han sagt detta, andades han på dem och sade: ’Tag emot den helige Ande! Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna, och om ni binder någon i hans synder så är han bunden.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.