Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 506.     Från sida 806 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

Den Helige Ande är för själen dess andliga andedräkt. Att ta emot den Helige Ande är, att ta emot livet i Kristus. Den förlänar eller ger Kristi egenskaper åt den, som tar emot Honom. Endast de, som på detta sätt undervisas av Gud, endast de, som äger den Helige Andes verkande kraft inom sig och hos vilka Kristuslivet uppenbaras eller visar sig, skall stå som lämpliga språkrör, för att främja församlingens angelägenheter.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.