Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 506.     Från sida 806 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

Församlingen må med glädje omfatta en syndare, som gör bättring. Må den ångerfulle föras ut från otrons mörker in i trons och rättfärdighetens ljus! Lägg hans darrande hand i Kristi kärleksfulla hand. En sådan syndaförlåtelse vinner stadfästelse eller godkännande i himmelen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.