Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 507.     Från sida 807 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

Endast i den betydelsen har församlingen makt, att meddela syndaförlåtelse. Tillgift eller förlåtelse för synden kan endast erhållas genom Kristi förtjänst. Ingen människa och ingen mänsklig organisation har makt, att befria själen från synd. Kristus bjuder Sina lärjungar, att predika för alla folk syndernas förlåtelse i Hans namn, men de själva var ej bemyndigade, att avlägsna en enda syndafläck. Jesu namn är det enda namn, genom vilket vi kan bli frälsta (Apostlagärningarna 4:12).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.