Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 507.     Från sida 807 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

Under denna tid förklarade han upprepade gånger: ”Om jag inte får se hålen efter spikarna i hans händer och sticka fingret i hålen efter spikarna och inte får sticka min hand i hans sida, så kan jag inte tro.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.