Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 503.     Från sida 802 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

Vandrarna fann dem alla sällsamt upprymda och förundrade. Alla de närvarande brast ut i jubel och tacksamhet. De sade: ”’Herren har verkligen uppstått, och han har visat sig för Simon.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.