Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 507.     Från sida 807 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

Han ville inte se med sina bröders ögon, eller tro på grund av deras vittnesbörd. Han älskade varmt sin Herre, men hade tillåtit avundsjuka och otro, att ta sinne och hjärta i besittning.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.