Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 508.     Från sida 808 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

En del av lärjungarna hade nu gjort den välkända övre salen till sitt tillfälliga hem, och om kvällarna samlades alla där, utom Tomas. En kväll beslöt Tomas, att gå dit. Trots sin otro, hade han ett svagt hopp om, att den goda nyheten var sann. Medan lärjungarna intog sin aftonmåltid, talade de om de bevis, som Kristus hade gett dem om profetiornas uppfyllelse. ”Då kom Jesus, medan dörrarna var låsta, och stod mitt ibland dem och sade: ’Frid vare med er.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.