Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 508.     Från sida 808 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

Han vände Sig till Tomas och sade: ”’Räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro!’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.