Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 508.     Från sida 808 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

Tomas’ tro skulle ha behagat Kristus mera, om han hade varit villig till, att tro sina bröders vittnesbörd. Om världen nu följde Tomas’ exempel, skulle ingen tro sig till frälsning.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.