Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 503.     Från sida 803 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

”’Uppskakade och förskräckta trodde de att de såg en ande. Men han sade till dem: ’Varför är ni så förskräckta, och varför stiger det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben, som ni ser att jag har.’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.