Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 504.     Från sida 803 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

”När han hade sagt detta, visade han dem sina händer och sina fötter.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.