Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 504.     Från sida 804 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

De såg Hans händer och fötter, märkta med ärr efter de grymma spikarna. De kände igen Hans röst, som inte var lik någon annans. ”Och eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro utan stod där förundrade, frågade han dem: ’Har ni något att äta här?’”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.