Tidsåldrarnas Längtan kapitel 64. 504.     Från sida 804 i den engelska utgåva.tillbaka

Frid vare med Er!

”Då gav de honom ett stycke stekt fisk och en bit honungskaka. Och han tog det och åt i deras åsyn.” ”Och lärjungarna blev glada när de såg Herren.” Tro och glädje tog otrons plats, och med känslor, som ingen kan beskriva, kände de igen sin uppståndne Frälsare.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.