Utvalda budskap 1 kapitel 69. 380.     Från sida 383 i den engelska utgåva.tillbaka

Kristus är budskapets medelpunkt

Från "The Review and Herald". 20 mars 1894.
Den tredje ängelns budskap kräver att sabbaten i det fjärde budet förkunnas, och denna sanning måste förkunnas för världen. Men centrum med dess stora dragningskraft, Jesus Kristus, får inte utelämnas i den tredje ängelns budskap. Många av dem som förkunnar budskapet för vår tid, har satt Kristus i andra hand, och teorier och argument har haft första platsen. Guds härlighet i hans karaktär som uppenbarades för Mose, har inte fått första platsen. Herren sade till Mose: "Jag skall låta all min godhet gå förbi framför dig" (2 Mos. 33:19). "Herren gick förbi honom där han stod och ropade: "HERREN, HERREN!" - barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen och barnbarnen, ja, tredje och fjärde släktledet." (2 Mos. 34:6 - 7).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.