Utvalda budskap 1 kapitel 69. 383.     Från sida 385 i den engelska utgåva.tillbaka

Kristus är budskapets medelpunkt

Jesus hade själv befallt deras gudstjänst. Den hade varit full av vitalitet och andlig skönhet. Men det andliga livet hade gått förlorat, och enbart ceremonierna var kvar. De höll fast vid de döda formerna och ceremonierna också efter att det andliga livet försvunnit från dem. När de avvek från Guds förordningar och bud, försökte de att kompensera det som hade försvunnit, genom att öka antalet av sina egna bestämmelser, och göra dem ännu strängare än de som Gud hade gett. Ju strängare de blev, desto mindre blev det kvar av Guds Ande och kärlek.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.