Utvalda budskap 1 kapitel 69. 384.     Från sida 386 i den engelska utgåva.tillbaka

Kristus är budskapets medelpunkt

Kristus sade till folket: "På Mose stol sitter de skriftlärda och fariséerna. Allt vad de säger skall ni därför göra och hålla, men efter deras gärningar skall ni inte handla. Ty de talar men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar, men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem. Och alla sina gärningar gör de för att folk skall se dem. De gör sina böneremmar breda och sina hörntofsar stora. De älskar hedersplatsen vid festmåltiderna och de främsta platserna i synagogorna, och de vill gärna att folk hälsar på dem på torgen och kallar dem rabbi." "Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni ger tionde av mynta, dill och kummin men försummar det som är viktigast i lagen. Rätten barmhärtigheten och troheten. Det ena borde ni göra utan att försumma det andra. (Matt. 23: 2 - 7, 23).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.