Utvalda budskap 1 kapitel 69. 384.     Från sida 386 i den engelska utgåva.tillbaka

Kristus är budskapets medelpunkt

Den sista församlingen är kallad till att gå igenom en erfarenhet som liknar den som den judarna hade, och det sannfärdiga vittne som går omkring bland de sju ljusstakarna, har ett allvarligt budskap till sitt folk. Han säger: "Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar! Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats." (Upp. 2:4 - 5). Kärleken till Gud har gradvis försvunnit i församlingen, och resultatet är att själviskheten fick nytt liv. När kärleken till Gud upphörde, försvann också kärleken till trossyskonen. Församlingen kan vara värd lika mycket beröm som församlingen i Efesus, och trots detta sakna det levande gudslivet. Om dem sade Jesus: "Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar, men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för ditt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek." (Upp. 2:2 - 4).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.