Utvalda budskap 1 kapitel 69. 384.     Från sida 386 i den engelska utgåva.tillbaka

Kristus är budskapets medelpunkt

En lagisk religionsform anses vara det rätta för vår tid. Men det är en missuppfattning. Jesu tillrättavisning av fariséerna passar in på dem som har förlorat sin första kärlek. En kall, lagisk religion kan aldrig leda människor till Kristus, eftersom det är en religion utan kärlek och utan Kristus. När fasta och bön praktiseras med en självisk inställning, är det avskyvärt för Gud. Den högtidliga gudstjänsten, de religiösa ceremonierna, den yttre ödmjukheten - allt förkunnar för världen att den som gör detta, ser på sig själv som rättfärdig. Detta påminner om en person som ivrigt utför sina religiösa plikter, och säger: Här är en som är lämplig för himlen. Men alltsammans är en villfarelse. Gärningar kommer inte att ge oss inträdesbiljett till himlen. Det enda stora offret som frambars är tillräckligt för alla som vill tro. Kristi kärlek kommer att fylla den troende med nytt liv. Den som dricker av vattnet från livets källa, kommer att fyllas med gudsrikets nya vin.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.