Utvalda budskap 1 kapitel 69. 385.     Från sida 387 i den engelska utgåva.tillbaka

Kristus är budskapets medelpunkt

Tron på Kristus kommer att vara det medel som ger rätt inställning och rätt motiv, och godhet och fromhet kommer att prägla den som har sin blick fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Ha blicken fäst på Gud och inte på människor. Gud är din himmelske Far, som är villig att tåligt uthärda dina svagheter, och som förlåter och läker. "Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus". (Joh. 17:3). Genom att ha ögonen fästa på Kristus, kommer du att förvandlas, och du kommer att avsky din tidigare stolthet, din fåfänga och självbelåtenhet, egenrättfärdighet och otro. Du kommer att kasta dessa synder åt sidan som en värdelös börda, och vandra ödmjukt och tillitsfullt inför Gud. Du kommer att visa kärlek, tålamod, mildhet, godhet och hänsynsfullhet, och ha alla de goda egenskaper som utmärker Guds barn. Till sist kommer du att få en plats bland de heliga. - "The Review and Herald", 20 mars 1894.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.