Utvalda budskap 1 kapitel 69. 381.     Från sida 383 i den engelska utgåva.tillbaka

Kristus är budskapets medelpunkt

Satan går in för att människorna inte skall få se den kärlek hos Gud som förmådde honom att ge sin enfödde Son för att frälsa en förlorad mänsklighet, ty det är Guds godhet som leder människorna till omvändelse. Hur skall vi kunna framställa Guds stora, dyrbara kärlek? Detta förmår vi endast genom att vara med och utbrista: "Se, vilken kärlek Fadern har skänkt oss: att vi får kallas Guds barn, och det är vi också" (1 Joh. 3:1). Vi måste säga till syndiga människor: "Se, Guds lamm, som tar bort världens synd." (Joh. 1:29). Genom att framställa Jesus som Faderns representant, blir vi i stånd till att skingra det mörker som Satan har spritt över vår livsväg, för att vi inte skall kunna se Guds obeskrivliga nåd och kärlek som uppenbarades i Jesus Kristus.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.