Utvalda budskap 1 kapitel 69. 382.     Från sida 384 i den engelska utgåva.tillbaka

Kristus är budskapets medelpunkt

Fäst blicken på korset
Håll blicken riktad mot korset på Golgata. Det är panten på vår himmelske Fars oändliga kärlek och gränslösa nåd. Ack, om alla ville vända om och på nytt göra sina första gärningar! När våra medlemmar gör det, kommer de att älska Gud över allting och sin nästa som sig själva. Efraim kommer inte att missunna Juda, och Juda kommer inte att plåga Efraim. Då kommer det som skiljer, att ordnas, och det ohyggliga ljudet av strid kommer inte längre att höras vid Israels gränser.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.