Utvalda budskap 1 kapitel 69. 382.     Från sida 384 i den engelska utgåva.tillbaka

Kristus är budskapets medelpunkt

Genom den nåd som Gud så gärna ger, kommer alla att försöka besvara Kristi bön om att hans lärjungar måtte bli ett, liksom han och Fadern var ett. Frid, kärlek, barmhärtighet och godhet kommer att vara de styrande principerna i människan Kristi kärlek kommer att vara temat i allas sång, och det sannfärdiga vittnet kommer inte längre att behöva säga: "Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek." (Upp. 2:4). Guds folk kommer att leva i Kristus, Jesu kärlek kommer att uppenbaras, och en och samme Ande kommer att göra allas hjärtan levande genom att han pånyttföder och förnyar i dem Kristi bild och formar deras hjärtan efter samma mönster. Som levande grenar på det sanna vinträdet kommer alla att vara förenade med huvudet som är Kristus. Han kommer att bo i alla hjärtan, och vägleda, trösta och göra dem heliga. Han kommer att visa världen att hans efterföljare är ett och att de bär vittnesbörd om att det himmelska tecknet på tillhörighet har getts till den sista församlingen. Att Kristi församling är ett, kommer att bevisa att Gud sände sin enfödde Son till världen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.