Utvalda budskap 1 kapitel 69. 382.     Från sida 384 i den engelska utgåva.tillbaka

Kristus är budskapets medelpunkt

När Guds folk blir ett genom Andens enhet, kommer all fariseism, all egenrättfärdighet, som var det judiska folkets synd, att rensas ut ur allas hjärtan. Kristi prägel kommer att finnas på varje lem i hans kropp och hans folk kommer att vara som nya vinläglar som han kan hälla sitt nya vin i, utan att de spricker. Gud kommer att uppenbara den hemlighet som har varit dold från eviga tider. Han kommer för dem att "göra känt vilken rikedom på härlighet hedningarna har i denna hemlighet - Kristus i er, härlighetens hopp." (Kol 1:27.)

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.