Utvalda budskap 1 kapitel 69. 383.     Från sida 385 i den engelska utgåva.tillbaka

Kristus är budskapets medelpunkt

Jesus kom för att ge människorna den Helige Ande, och därigenom blir Guds kärlek utgjuten i våra hjärtan. Men det är omöjligt att ge den Helige Ande till människor som är fastlåsta i sin egen tankegång och har en stereotyp och oföränderlig lära, som lever efter människors traditioner och bud, liksom judarna på Jesu tid. De upprätthöll med omsorg församlingens seder och bruk och följde noga alla former, men de saknade fullständigt andligt liv och religiös fromhet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.