Utvalda budskap 1 kapitel 69. 383.     Från sida 385 i den engelska utgåva.tillbaka

Kristus är budskapets medelpunkt

Kristus jämförde dem med gamla, torra läglar som de på den tiden använde till att bevara vin i. Evangeliet kunde inte fylla deras hjärtan, eftersom den inte hade någon plats för det. De kunde inte vara de nya vinsäckar som han kunde fylla med sitt nya vin. Kristus var tvungen att söka på annat håll än bland de skriftlärde och fariséerna efter vinsäckar till sanningens och livets lära. Han var tvungen att finna människor som var villiga att få ett nytt och pånyttfött hjärta. Han kom för att ge människorna nya hjärtan. Han sade: "Jag skall ge er ett nytt hjärta." Men den tidens och vår tids egenrättfärdiga människor känner inte behov av att få nya hjärtan. Han förkastade de skriftlärda och fariséerna, för att de inte kände behov av någon frälsare. De höll fast vid sina former och ceremonier.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.