Utvalda budskap 1 kapitel 70. 390.     Från sida 392 i den engelska utgåva.tillbaka

Rättfärdiggjord genom tro

Även om vi som syndare blir dömda av lagen, ställer Kristus krav på att kunna skydda den syndare som omvänder sig. Han gör det genom sin egen lydnad och sin egen rättfärdighet. Men för att kunna få del av Kristi rättfärdighet, måste syndaren få veta vad som menas med den omvändelse som medför en radikal förändring i sinne, inställning och liv. Omvändelsen måste börja i hjärtat och utöva sitt inflytande genom hela människan. Människan kan inte själv prestera en sådan omvändelse, utan kan bara uppleva den genom Kristus, han som for upp till det höga, förde bort fångar och gav människorna gåvor.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.