Utvalda budskap 1 kapitel 70. 391.     Från sida 393 i den engelska utgåva.tillbaka

Rättfärdiggjord genom tro

Nåd i rikliga mängder har givits, för att den som tror, skall kunna bevaras från synd. Hela himlen med sina obegränsade hjälpmedel, har ställts till vårt förfogande. Vi skall ösa vatten ur frälsningens källa. Kristus är lagens slut till rättfärdighet för var och en som tror. Sådana som vi är i oss själva, är vi syndare, men vi är rättfärdiga i Kristus. Sedan Gud har gjort oss rättfärdiga genom Kristi tillräknande rättfärdighet,förklarar han oss rättfärdiga och behandlar oss som rättfärdiga. Han betraktar oss som sina kära barn. Kristus motarbetar syndens makt. Där synden är stor, är nåden ännu större. "Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillgång till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet." (Rom. 5:1).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.