Utvalda budskap 1 kapitel 70. 391.     Från sida 394 i den engelska utgåva.tillbaka

Rättfärdiggjord genom tro

Löftet om Anden
Herren vill att hans folk skall ha den rätta tron, och inte vara okunniga om frälsningen som i så rikligt mått har fullbordats för dem. De skall inte vända blicken mot framtiden och tro att det i kommande tider skall utföras ett stort verk för dem, ty frälsningsverket har redan fullbordats. Den som tror, behöver inte sluta fred med Gud, ty det är något som han aldrig har kunnat eller någonsin kommer att kunna göra. Han skall ta emot Kristus som sin frid, ty med Kristus kommer Gud med frid. Kristus gjorde slut på synden då han bar dess tunga förbannelse i sin egen kropp upp på korset, och han har avlägsnat förbannelsen för alla som tar emot honom som sin personlige frälsare. Han gjorde slut på syndens herravälde i människohjärtat, och den troendes liv och karaktär vittnar om att Kristi nåd är verklig.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.