Utvalda budskap 1 kapitel 70. 392.     Från sida 394 i den engelska utgåva.tillbaka

Rättfärdiggjord genom tro

Kristus ger den Helige Ande till dem som ber honom, ty det är nödvändigt att varje troende blir renad från all orenhet, och blir löst från lagens förbannelse och fördömelse. Genom den Helige Andes verksamhet, att helgas i sanningen, blir den troende passande för himlen, ty Kristus är verksam i oss, och hans rättfärdighet skyddar oss. Utan detta skulle inte någon människa få rätt till himlen. Vi skulle inte ha någon glädje av att vara i himlens heliga atmosfär, om vi inte gjorts passande för det genom Andens inflytande och Kristi rättfärdighet.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.