Utvalda budskap 1 kapitel 70. 392.     Från sida 395 i den engelska utgåva.tillbaka

Rättfärdiggjord genom tro

För att kunna få en plats i himlen, måste vi uppfylla lagens krav: "Du skall älska Herren din Gud av hele ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv." (Luk. 10:27). Vi kan inte göra detta utan att vi i tro tar emot Kristi rättfärdighet. Genom att rikta blicken mot Kristus, tar vi emot en levande och växande princip, och den Helige Ande fortsätter detta verk. Den som tror, går framåt från nåd till nåd, från kraft till kraft och från karaktär till karaktär. Han anpassar sig till Kristi förebild, så att han växer upp till att bli en mogen kristen och blir fullvuxen och får hela Kristi fullhet. Så kan Kristus göra slut på syndens förbannelse och befria den troende från dess konsekvenser.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.