Utvalda budskap 1 kapitel 70. 392.     Från sida 395 i den engelska utgåva.tillbaka

Rättfärdiggjord genom tro

Det är bara Kristus som kan göra detta. "Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv lidit och blivit frestad, kan han hjälpa dem som frestas." (Hebr. 2:17 - 18). Försoning innebär att allt som skiljer människan från Gud avlägsnas, och att syndaren förstår vad Guds förlåtande kärlek betyder. På grund av det försoningsoffer som Kristus utförde för fallna människor, kan Gud med rätta förlåta den syndare som gör anspråk på Kristi förtjänster. Kristus är den kanal genom vilken nåden, kärleken och rättfärdigheten kan flyta från Guds hjärta till syndarens hjärta. "Men om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss alla våra synder och renar oss från all orättfärdighet." (1 Joh. 1:9).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.