Utvalda budskap 1 kapitel 70. 393.     Från sida 395 i den engelska utgåva.tillbaka

Rättfärdiggjord genom tro

I Daniels profetia om Kristus talas det om att "göra slut på överträdelsen, försegla synder, föra fram en evig rättfärdighet" (Dan. 9:24). Varje människa kan säga: "Genom sin fullkomliga rättfärdighet har han uppfyllt lagens krav, och mitt enda hopp består i att ha blicken riktad mot honom som är min ställföreträdare och som till fullkomlighet uppfyllde lagens krav för mig. Genom tro på hans förtjänster är jag fri från lagens fördömelse. Han klär mig i sin rättfärdighet som tillfredsställer alla lagens krav. Jag är fullkomlig i honom som kommer med en evig rättfärdighet. Han ställer mig fram inför Gud i en fläckfri klädnad som inte har vävts av mänskliga händer. Alltsammans kommer från Kristus, och all ära och härlighet tillkommer Guds lamm som bär världens synd."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.