Utvalda budskap 1 kapitel 70. 393.     Från sida 396 i den engelska utgåva.tillbaka

Rättfärdiggjord genom tro

Många tror att de måste vänta på en särskild impuls innan de kan komma till Kristus. Men det enda som är nödvändigt, är att vara uppriktig och bestämma sig för att ta emot erbjudandet om den nåd och barmhärtighet som erbjuds: Vi måste säga: "Kristus dog för att frälsa mig. Herren vill att jag skall bli frälst, att jag skall komma till Jesus sådan som jag är och utan att klaga. Jag vill göra anspråk på löftet. När Kristus kallar mig, vill jag svara." Aposteln säger: "Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig ..." (Rom. 10: 10). Men ingen kan med sitt hjärta tro så att han blir rättfärdig inför Gud och rättfärdiggjord genom tro, så länge han gör det som Guds ord förbjuder, eller försummar att göra det som han vet att han skulle göra.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.