Utvalda budskap 1 kapitel 70. 394.     Från sida 397 i den engelska utgåva.tillbaka

Rättfärdiggjord genom tro

Den tro som inte leder till goda gärningar, gör inte själen rättfärdig. "Ni ser alltså att en människa erkänns aom rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro." (Jak. 2:24). "Abraham trodde Gud, och det räknades honom till rättfärdighet." (Rom. 4:3).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.