Utvalda budskap 1 kapitel 70. 395.     Från sida 398 i den engelska utgåva.tillbaka

Rättfärdiggjord genom tro

Alla kan komma till honom och ta emot av hans fullhet. Han säger: "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er ro." (Matt. 11: 28). Varför inte lägga all otro åt sidan och ge akt på vad Jesus säger? Du behöver vila och du längtar efter frid. Säg då från hjärtat: "Herre Jesus, jag kommer eftersom du ger mig denna inbjudan." Tro på honom med en orubblig tillit, och han kommer att frälsa dig. Har du riktat blicken mot Jesus, mot honom som är trons upphovsman och fullkomnare? Har du sett upp mot honom som är full av nåd och sanning? Har du tagit emot den frid som han ensam kan ge? Om du inte har gjort det, så överlämna dig till honom, och sök genom hans nåd att få en karaktär som är ädel och god. Ät Människosonens kött, han som är livets bröd, och du kommer att återspegla hans vackra karaktär och goda ande. - "The Bible Students' Library"-serien, april 1893.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.