Utvalda budskap 1 kapitel 70. 387.     Från sida 389 i den engelska utgåva.tillbaka

Rättfärdiggjord genom tro

"Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många syskon. Och dem som han på förhand har förutbestämt har han också kallat. Och dem som honom har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat" (Rom. 8:29 - 30). Kallelse och rättfärdiggörelse är inte detsamma. Kallelsen är att syndaren dras till Kristus, och detta är den Helige Andes verk i människans hjärta. Han överbevisar om synd och inbjuder till ånger och omvändelse.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.