Utvalda budskap 1 kapitel 70. 387.     Från sida 390 i den engelska utgåva.tillbaka

Rättfärdiggjord genom tro

Många förstår inte vad de första stegen på vägen till frälsning består av. Ånger och omvändelse uppfattas som något som syndaren själv måste klara av innan han kan komma till Kristus. De tror att syndaren måste göra sig passande till att få del av Guds nåd. Men samtidigt som det är sant att den som ångrar sig måste gå fram för att ta emot förlåtelse, eftersom det bara är det hjärta som är förkrossat och ångrar sig som Gud kan ta emot, förmår syndaren trots detta inte själv att ångra sig och vända om eller förbereda sig för att möta Kristus. Om syndaren inte ångrar sig, kan han inte få förlåtelse. Men frågan är om ångern är något som syndare åstadkommer, eller om det är en gåva från Kristus. Måste syndaren vänta tills han är fylld med djup ånger över sin synd, innan han kan komma till Kristus? Det allra första steget på vägen till Kristus tas genom att Guds Ande kallar en person. Beroende på hur han svarar på denna kallelse, kommer han allt närmare Kristus, för att han skall kunna ångra sig och vända om.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.