Utvalda budskap 1 kapitel 70. 388.     Från sida 390 i den engelska utgåva.tillbaka

Rättfärdiggjord genom tro

När Petrus stod inför översteprästen, de äldstes råd och sadducéerna, förkunnade han att omvändelsen är en Guds gåva. När han talade om Jesus, sade han: "Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel." (Apg. 5:31). Ånger och omvändelse är en Guds gåva i lika hög grad som förlåtelse och rättfärdiggörelse, och det kan inte upplevas som annat än som en gåva genom Kristus. Om vi dras till Kristus, är det genom hans makt och godhet. Nådegåvan till den som ångrar sig kommer genom honom, och från honom kommer rättfärdiggörelsen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.