Utvalda budskap 1 kapitel 70. 388.     Från sida 391 i den engelska utgåva.tillbaka

Rättfärdiggjord genom tro

Frälsande tro är inte en tillfällig tro, som bara omfattas av förståndet. Det är en tro som har sin rot i hjärtat och tar emot Jesus som en personlig frälsare, i vissheten om att han helt och fullt kan frälsa dem som kommer till Gud genom honom. Att tro att han kommer att frälsa andra, men inte dig, är ingen äkta tro. När en människa tar emot Kristus som det enda hoppet om frälsning, då ser man äkta tro. Den som har denna tro, blir vägledd till att ge sitt hjärta helt till Kristus, samtidigt som förståndet står under den Helige Andes kontroll, och karaktären formas. "Ty det bud som jag i dag ger dig är inte för svårt för dig och det är inte långt borta. " "Nej, ordet är dig mycket nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det. (5 Mos. 30:11, 14). "HERREN, din Gud, skall omskära dig och dina efterkommandes hjärtan, så att du älskar HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ. Då skall du får leva." (5 Mos. 30:6).

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.