Utvalda budskap 1 kapitel 70. 389.     Från sida 391 i den engelska utgåva.tillbaka

Rättfärdiggjord genom tro

Det är Gud som omskär hjärtat. Allt är Guds verk från början till slut. Den syndiga människan kan säga: "Jag är en förlorad syndare, men Kristus kom för att "uppsöka det som var förlorat, och frälsa det". Han säger: "Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare." (Mark. 2:17). Jag är en syndare, och han dog på korset för att frälsa mig. Jag tar emot den förlåtelse som han har lovat."

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.