Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 102. 569.     Från sida 569 i den engelska utgåva.tillbaka

Inledning

(569) Jag känner åter igen att det är min plikt att tala mycket tydligt till Herrens folk. Det är förödmjukande för mig att peka ut fel och uppror bland dem som länge har varit bekanta med oss och vårt arbete. Jag gör det för att korrigera felaktiga påståenden som har spritts om min man och mig i avsikt att skada saken, och för att varna andra. Om det bara vore vi som led skulle jag vara tyst. Men när Guds verk riskerar att utsättas för vanära och bli lidande då måste jag tala, oavsett hur förödmjukande det är. Högmodiga hycklare kommer att triumfera över våra bröder, eftersom de är ödmjuka nog att bekänna sina synder. Gud älskar sitt folk som håller hans bud. Han tillrättavisar dem, inte för att de är sämst, utan för att de är det bästa folket i världen. ”Alla som jag älskar”, säger Jesus, ” tillrättavisar och tuktar jag.”

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.