Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 109. 628.     Från sida 628 i den engelska utgåva.tillbaka

Bli inte lurade

Det är Satans verk att bedra Guds folk och leda dem bort från den rätta vägen. Han kommer inte att ämna några metoder oprövade. Han kommer att överraska dem där de är minst skyddade. Därför är det viktigt att stärka varje punkt. Församlingen i Battle Creek hade inte för avsikt att vända sig emot oss. Den är lika bra som vilken församling som helst, men det är mycket som står på spel i Battle Creek och Satan kommer att vända hela sitt artilleri emot dem, om han på så sätt kan hindra verket. Vi har stor medkänsla med denna församling i dess nuvarande förödmjukade situation och skulle vilja säga: Ingen ska triumferande över detta i sitt hjärta. Gud kommer att bota alla fel hos detta kära folk och återigen göra dem till ett mäktigt försvar för sin sanning, om de vandrar i ödmjukhet och vakar och försvarar varje punkt mot Satans angrepp. Detta folk är ständigt måltavla för fiendens eldgivning. Sannolikt skulle ingen annan församling kunna stå emot detta så bra som den. Betrakta därför era bröder i Battle Creek med medkänsla (629) och be Gud att hjälpa dem att försvara fästningen.

Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.