Vittnesbörd för Församlingen Band 1 kapitel 109. 629.     Från sida 629 i den engelska utgåva.tillbaka

Bli inte lurade

Men vare tack Gud kunde han varken stoppa oss eller krossa oss fullständigt. Tack Gud, för att vi fortfarande lever och att Gud i sin nåd har vänt sig tillbaka för att välsigna sitt felande, men nu ångerfulla och bekännande folk. Bröder, låt oss älska dem desto mer och be desto mer för dem, nu när Gud visar sin stora kärlek till dem.

-----------
Fel sättning:
- måste ändras till:
namn och/eller e-mail:

Ändring efter värdering.